हसा लेको!

‘दीन पुरुषां’चा पुरुष दिन!

त्यानंतर चाळीतील तरणेबांड पण बरेचसे वांड हिरो जगन तालेवार बोलण्यासाठी उभे राहिले. ते म्हणाले, मला तर लग्न झाल्यापासून या दिनाची...

Read more

मुल्ला नसरुद्दीनची पिकनिक

मुल्ला नसरुद्दीन त्याच्या कुटुंबासह गडावर पिकनिकला गेला होता. त्याची बायको भण्ण् वाऱ्यात एका कड्याच्या धोकादायक टोकावर उभी होती… जरा तोल...

Read more

शेखचिल्लीचा जॅकपॉट

गावातला विनोदविषय असलेला भणंग शेखचिल्ली त्या दिवशी गावातल्या गुत्त्यात आला, तेव्हा सगळे त्याच्याकडे वळून पाहू लागले. त्याच्या अंगावर नवेकोरे महागडे...

Read more

चांगली बातमी की वाईट बातमी

विमान आकाशात उडत असताना अचानक वरखाली व्हायला लागलं, हादरायला लागलं, प्रवासी चिंतित झाले, देवाचा धावा करू लागले… वैमानिकाने उद्घोषणा केली,...

Read more

मुल्ला नसरुद्दीन आणि त्याचे गाढव

मुल्ला नसरुद्दीनचं गाढव आता म्हातारं झालं होतं. त्याच्याच्याने काम होत नव्हतं, वजन वाहण्याची त्याची क्षमता घटली होती. हे गाढव येईल...

Read more

मुल्ला नसरुद्दिनची कॅशलेस इकॉनॉमी!

माजुद्दीन मरणाच्या दारात होता. त्याने तीन जवळच्या मित्रांना बोलावून घेतलं होतं. नवाजुद्दीन, रिवाजुद्दीन आणि मुल्ला नसरुद्दीन. माजुद्दीन सांगू लागला, माझा...

Read more
Page 1 of 2 1 2

संकेतस्थळावर व्यक्त केलेली मते ही संबंधित लेखकांची असतात, संपादक त्या मतांशी सहमत असतीलच असे नाही.

© 2020 प्रबोधन प्रकाशन प्रा. लि.