श्याम पेठकर

श्याम पेठकर

गावाकडचं भूत

गावाकडचं भूत

मांगच्या टायमाले म्या तुमाले सांगलं होतं का म्होरच्या टायमाले गावाकडचे भूतं सांगन म्हनून. आता आपन गावाकडं जातो ना तवा ध्यानात...

संकेतस्थळावर व्यक्त केलेली मते ही संबंधित लेखकांची असतात, संपादक त्या मतांशी सहमत असतीलच असे नाही.

© 2020 प्रबोधन प्रकाशन प्रा. लि.