ज्युनिअर ब्रम्हे

ज्युनिअर ब्रम्हे

मराठी इतिहासाची वाङ्मयीन गाळण

मराठी इतिहासाची वाङ्मयीन गाळण

(अर्थात, ‘मराठी सारस्वत’ या ग्रंथाचं विडंबन असलेल्या ‘मराठी वाङ्मयाचा (गाळीव) इतिहास’ या पुलंच्या लेखाचं विडंबन) फार वर्षांपूर्वी पुलंनी दिवाळी अंकात...

माहितीच्या प्रलयात नोहाची नौका

माहितीच्या प्रलयात नोहाची नौका

थोरामोठ्यांना ज्ञानवृक्षाखाली सत्याचा शोध लागतो तसा मला या सत्याचा शोध लागला. मग काय? चँग-कै-शेकच्या दुसर्‍या बायकोचा पाय लंगडा आहे यापासून...

तुमचा अपमान हेच आमचं समाधान!

तुमचा अपमान हेच आमचं समाधान!

ज्युनियर ब्रह्मे ही कधीकाळी फेसबुकवर अवतरलेली एक अजब आणि अफाट वल्ली. या टोपणनावाखाली दडलेल्या लेखकाची तिरकस आणि तीक्ष्ण विनोदबुद्धी मराठी...

संकेतस्थळावर व्यक्त केलेली मते ही संबंधित लेखकांची असतात, संपादक त्या मतांशी सहमत असतीलच असे नाही.

© 2020 प्रबोधन प्रकाशन प्रा. लि.