भविष्यवाणी

१८ सप्टेंबर भविष्यवाणी

अशी आहे ग्रहस्थिती राहू वृषभेत, रवी-मंगळ-बुध कन्येत, शुक्र तुळेत, केतू-गुरु-शनी-प्लूटो (वक्री) मकरेत, चंद्र सप्ताहाच्या सुरुवातीस बुध, त्यानंतर मकर, मीन आणि...

Read more

११ सप्टेंबर भविष्यवाणी

अशी आहे ग्रहस्थिती राहू वृषभेत, रवी सिंहेत, मंगळ बुध कन्येत, शुक्र तुळेत, केतू वृश्चिकेत, शनि-प्लूटो (वक्री) मकरेत, गुरु-नेपच्युन (वक्री) कुंभेत....

Read more

४ सप्टेंबर भविष्यवाणी

अशी आहे ग्रहस्थिती राहू वृषभेत, रवी-मंगळ सिंहेत, बुध-शुक्र कन्येत, केतू वृश्चिकेत, शनी-प्लूटो (वक्री) मकरेत, गुरू-नेपच्यून (वक्री) कुंभेत, चंद्र आठवड्याच्या सुरवातीला...

Read more

२८ ऑगस्ट भविष्यवाणी

अशी आहे ग्रहस्थिती राहू वृषभेत, रवी-मंगळ सिंहेत, बुध-शुक्र कन्येत, केतू वृश्चिकेत, शनि-प्लूटो (वक्री) मकरेत, गुरू-नेपच्यून (वक्री) कुंभेत, चंद्र मेषेत, त्यानंतर...

Read more

२१ ऑगस्ट भविष्यवाणी

अशी आहे ग्रहस्थिती राहू वृषभेत, रवि-मंगळ-बुध सिंहेत, शुक्र कन्येत, केतू वृश्चिकेत, चंद्र धनुमध्ये, त्यानंतर मकर, कुंभ मेषेत, शनि-प्लूटो (वक्री) मकरेत,...

Read more

७ ऑगस्ट भविष्यवाणी

अशी आहे ग्रहस्थिती राहू वृषभेत, चंद्र मिथुनेत त्यानंतर कर्क आणि सिंहेत, बुध-रवी कर्केत, शुक्र-मंगळ सिंहेत, केतू वृश्चिकेत, शनि-प्लूटो (वक्री) मकरेत,...

Read more

३१ जुलै भविष्यवाणी

अशी आहे ग्रहस्थिती रवी-बुध (अस्त) कर्केत, मंगळ-शुक्र सिंहेत, केतू वृश्चिकेत, शनी-प्लूटो (वक्री) मकरेत, गुरु-नेपच्युन (वक्री) कुंभेत, चंद्र मीनेत त्यानंतर मेष,...

Read more

२४ जुलै भविष्यवाणी

अशी आहे ग्रहस्थिती बुध मिथुनेत, रवी कर्केत, शुक्र आणि मंगळ सिंहेत, केतू वृश्चिकेत, चंद्र धनुमध्ये, त्यानंतर मकर, कुंभेत आणि सप्ताहाच्या...

Read more

१७ जुलै भविष्यवाणी

अशी आहे ग्रहस्थिती राहू वृषभेत, रवि मिथुन आणि नंतर कर्केत, बुध मिथुनेत, शुक्र-मंगळ-रवि कर्केत, चंद्र कन्येत, तूळ, वृश्चिक आणि सप्ताहाच्या...

Read more
Page 1 of 2 1 2