भविष्यवाणी

२५ डिसेंबर भविष्यवाणी

अशी आहे ग्रहस्थिती राहू वृषभेत, केतू-मंगळ वृश्चिकेत, रवी-बुध धनूमध्ये, शुक्र (वक्री), शनी-नेपच्यून मकरेत, गुरू-नेपच्यून कुंभेत, हर्षल (वक्री) मेषेत, चंद्र आठवड्याच्या...

Read more

१८ डिसेंबर भविष्यवाणी

अशी आहे ग्रहस्थिती राहू वृषभेत, मंगळ-केतू वृश्चिकेत, रवी-बुध धनूमध्ये, शुक्र-शनी-प्लूटो मकरेत, गुरू-नेपच्यून कुंभेत, चंद्र वृषभेत त्यानंतर मिथुनमध्ये सप्ताहाच्या शेवटी कन्येत,...

Read more

११ डिसेंबर भविष्यवाणी

अशी आहे ग्रहस्थिती राहू वृषभेत, मंगळ-केतू-रवी वृश्चिकेत, बुध धनु राशीत, शनी-प्लूटो-शुक्र मकरेत, गुरू-नेपच्यून कुंभेत, हर्षल (वक्री) मेषेत, चंद्र कुंभेत त्यानंतर...

Read more

भविष्यवाणी – ४ डिसेंबर

अशी आहे ग्रहस्थिती राहू वृषभेत, मंगळ तुळेत, ६ डिसेंबरनंतर वृश्चिकेत, रवी-केतू-बुध (अस्त) वृश्चिकेत, चंद्र वृश्चिकेत, त्यानंतर धनुमध्ये आणि सप्ताहाच्या अखेरीस...

Read more

२७ नोव्हेंबर भविष्यवाणी

अशी आहे ग्रहस्थिती राहू वृषभेत, केतू-बुध-रवी वृश्चिकेत, शुक्र धनुमध्ये, शनी मकरेत, गुरू कुंभेत, चंद्र सिंहेत, त्यानंतर कन्या राशीत, आठवड्याच्या अखेरीस...

Read more

९ आक्टोबर भविष्यवाणी

अशी आहे ग्रहस्थिती राहू वृषभेत, मंगळ (अस्त), रवी, बुध (अस्त) कन्येत, शुक्र-केतू-चंद्र तुळेत, गुरू (वक्री), शनि (वक्री), प्लूटो मकरेत, हर्षल...

Read more

९ ऑक्टोबर भविष्यवाणी

अशी आहे ग्रहस्थिती राहू- वृषभेत, रवी-मंगळ-बुध (वक्री) कन्येत, (मंगळ अस्त), शुक्र -केतू वृश्चिकेत, गुरु-शनी-प्लूटो (वक्री) - मकरेत, नेपच्युन (वक्री) -...

Read more

भविष्यवाणी २५ सप्टेंबर

अशी आहे ग्रहस्थिती राहू वृषभेत, रवी-मंगळ कन्येत, बुध-शुक्र तुळेत, केतू-वृश्चिकेत, गुरू-शनी-प्लूटो (वक्री) मकरेत, चंद्र आठवड्याच्या सुरुवातीस वृषभेत, त्यानंतर मिथुन आणि...

Read more

१८ सप्टेंबर भविष्यवाणी

अशी आहे ग्रहस्थिती राहू वृषभेत, रवी-मंगळ-बुध कन्येत, शुक्र तुळेत, केतू-गुरु-शनी-प्लूटो (वक्री) मकरेत, चंद्र सप्ताहाच्या सुरुवातीस बुध, त्यानंतर मकर, मीन आणि...

Read more
Page 1 of 3 1 2 3