योगेश ठाकूर

योगेश ठाकूर

कृतज्ञ मी, कृतार्थ मी

कृतज्ञ मी, कृतार्थ मी

१९६३-६४पासून मी ‘मार्मिक’ वाचत आलो आहे. परंतु १९८६ साली प्रत्यक्षात ‘मार्मिक’शी नाते जुळले. १९८६ ते १९९२-९३ सालापर्यंत सातत्याने ‘मार्मिक’मधून लिखाण...

संकेतस्थळावर व्यक्त केलेली मते ही संबंधित लेखकांची असतात, संपादक त्या मतांशी सहमत असतीलच असे नाही.

© 2020 प्रबोधन प्रकाशन प्रा. लि.