विजय कपाडी

विजय कपाडी

गुडघ्याला बाशिंग

आमच्या (चांडाळ नसलेल्या) चौकडीतला एकुलता सोटभैरव म्हणजेच बायकोपोरे नसलेला सदस्य; सखाराम तुकाराम म्हात्रे म्हणजे सख्या म्हात्रे. या सख्या म्हात्रेच्या डोक्यात...

संकेतस्थळावर व्यक्त केलेली मते ही संबंधित लेखकांची असतात, संपादक त्या मतांशी सहमत असतीलच असे नाही.

© 2020 प्रबोधन प्रकाशन प्रा. लि.