विनोदी लेख

मदारी आणि माकडाचं पिल्लू

स्वत:शीच बडबडत मदार्‍याने वळकटी सोडली, खांद्यावरची घोंगडी खाली टाकली, हातात डमरू घेतला आणि तारस्वरात ओरडला ‘चलो चलो बच्चा लोग, फिर...

Read more

संकेतस्थळावर व्यक्त केलेली मते ही संबंधित लेखकांची असतात, संपादक त्या मतांशी सहमत असतीलच असे नाही.

© 2020 प्रबोधन प्रकाशन प्रा. लि.