व्यंगचित्र ऑनलाईन पाठवण्यासाठी  [email protected] वर इमेल करा.